Ma - vr 7:00 tot 22:00 Zat - 8:00 tot 13:00

06 – 27870096

Ma - vr 7:00 tot 22:00 Zat - 8:00 tot 13:00

Algemene voorwaarden

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je dat je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Yannick PT accepteert. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn op te vragen bij Yannick.Yannick PT: Daarmee bedoelen we diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Yannick PT.PT: Personal Training. ARTIKEL 1: DEFINITIES    Acties: Er kunnen het gehele jaar door meerdere acties van toepassing zijn. Voor meer informatie over deze actievoorwaarden kun je terecht bij Yannick.Extra: Dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Yannick PT kunnen worden afgenomen in aanvulling op de door jou gekozen lidmaatschap.Ingangsdatum: De overeenkomst gaat officieel in vanaf de datum dat je de algemene voorwaarden en het contract hebt ondertekend.Lid: Je kunt bij ons lid worden als 16 jaar of ouder bent. Yannick PT kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent of om je leeftijd te checken.Overeenkomst: De overeenkomst die ontstaat tussen Yannick PT en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij het contract (inschrijfformulier), net als de voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.Maand: één maand PT staat gelijk aan 4 weken (geen kalendermaand). Als je bijvoorbeeld een pakket afneemt voor 4 maanden PT en 3x in de week wilt trainen, dan zijn dat in totaal 48 lessen. Wil je graag 1x per week trainen, dan kom je dus op een totaal van 4 lessen per maand.Periode van 4 weken: Dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen. Contract: Met het contract bedoelen wij hetzelfde als het inschrijfformulier.ARTIKEL 2: LID WORDEN2.1. Je kunt lid worden bij Yannick PT op de volgende manieren:1. Via de website door het invullen van het online intakeformulier. Let wel op! Nadat je het online intakeformulier hebt ingevuld ben je nog niet volledig ingeschreven. Pas wanneer je kennis hebt genomen van onze algemene voorwaarden en je het contract hebt ondertekend, ben je lid. Het contract en de algemene voorwaarden krijg je tijdens je fysieke afspraak bij ons in degym, zodat we deze rustig even kunnen doornemen mochten er nog eventuele vragen zijn. 2. Je kunt ook gezellig langskomen bij ons in de gym. 2.2. Ingangsdatum.De overeenkomst gaat officieel in vanaf de datum dat je de algemene voorwaarden en het contract hebt ondertekend. Je hebt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Een proefles staat hier los van.ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAPPEN EN TERMIJNEN  3.1 Lidmaatschappen We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op Yannickpt.nl of bij ons in de gym. Wij bieden o.a. de volgende diensten aan:3.2. Termijnen voor particulierenDe termijnen vinden plaats per maand (4 weken). Indien je bijvoorbeeld een pakket aanschaft die voor 3 maanden geldt, dan hoef je het totaalbedrag niet in één keer te voldoen. Dit worden dan 3 termijnen. Uiteraard mag je dit wel in één keer voldoen.3.3. Termijnen voor bedrijvenBedrijven moeten de bedrijfsfactuur in één keer voldoen. Maandelijkse termijnen is helaas niet mogelijk.ARTIKEL 4: EXTRA’S4.1. Tijdelijke actiesOp tijdelijke acties en/of producten kunnen andere voorwaarden gelden. Voor vragen en/of opmerkingen kun je hiervoor terecht bij Yannick.ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALEN 5.1. TarievenOnze tarieven kun je terugvinden op Yannickpt.nl5.2. BetalenBetaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden aan Yannick PT. Indien je bijvoorbeeld een pakket hebt gekocht wat 3 maanden duurt, dan krijg je 3 losse facturen van ons. Je hebt dan bij elke factuur max. 14 dagen de tijd om te betalen.5.3. BetalingsplichtBij gebreke aan voldoening van je betalingsplicht ben je met ingang van de dag na genoemde betalingsdatum een rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente als bedoeld en met inachtneming van art. 6:119 BW.5.4. Pro rato berekeningIndien je besluit om je lidmaatschap te beëindigen binnen de wettelijke bedenktijd (14 dagen), dan gebeurt de berekening pro rato. Je betaalt voor de lessen die je daadwerkelijk hebt gevolgd.Voorbeeld:Stel je hebt een pakket afgesloten waarin je 3 maanden bij ons traint. Het bedrag is €1500. Dan kom je uit op 3 maandelijkse termijnen van €500. Per maand heb je recht op 8 PT-lessen. Per les kom je dan uit op een bedrag van €62,50. Als je dus hebt opgezegd en je hebt 3 PT-lessen gevolgd, dan ben Personal training 1 persoon Personal training 1 op 2 Small group trainingen 30 minuten PT-sessies 1 op 1 je aan ons een bedrag verschuldigd van €187,50.5.5. DoktersverklaringAls je de lessen niet meer kunt volgen en je bent in het bezit van een geldige doktersverklaring, dan kun je de lessen inhalen wanneer het lichamelijk weer mogelijk is én wanneer het jou uitkomt. De betaling loopt uiteraard wel gewoon door. De lessen die je nog van ons tegoed hebt zijn 1 jaar geldig, daarna verlopen ze.Voorbeeld:Stel dat je een pakket van 3 maanden hebt gekocht, waarvan je in 3 maandelijkse termijnen betaalt. De startdatum is 1 september 2021. Op 25 oktober 2021 kom je met een doktersverklaring dat je per direct moet stoppen met trainen. De factuur die je van ons krijgt in oktober en in november ben je verplicht te betalen. De lessen die je nog mist in oktober 2021 zijn geldig tot en met oktober 2022 en de lessen die je mist in november 2021 zijn geldig tot en met november 2022.ARTIKEL 6: BLESSURE EN AANSPRAKELIJKHEID6.1 BlessureWij vertrouwen erop dat je ons goed informeert welke blessure(s) je hebt zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens het opstellen van jouw persoonlijke PT-plan.6.2 AansprakelijkheidFitness valt onder sport en spel en brengt daarom altijd bepaalde risico’s met zich mee waar je zelf rekening mee dient te houden. Yannick PT is niet aansprakelijk voor opgelopen blessures. Uiteraard rust er bij ons een bepaalde zorgplicht, wat inhoudt dat wij ervoor zullen zorgen dat de apparaten naar behoren werken en dat de ruimte veilig is.ARTIKEL 7: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP7.1. Wettelijke bedenktijdIndien je gebruik maakt van één van onze diensten heb je recht op 14 dagen bedenktijd. Indien je toch bedenkt om je lidmaatschap te beëindigen, dan dien je dit schriftelijk te doen. Er zullen dan geen extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De lessen die je hebt gehad brengen wij uiteraard wél in rekening (zie art. 5.4). Doe je dit na de 14e dag, dan ben je het volledige (pakket)bedrag aan Yannick PT verschuldigd.Voorbeeld:Stel je hebt een pakket afgesloten waarin je 3 maanden bij ons traint. Het bedrag is €1500. Dan kom je uit op 3 maandelijkse termijnen van €500. Je besluit om toch je lidmaatschap bij ons op te zeggen, maar doet dit na de wettelijke bedenktijd. Je bent dan een bedrag aan ons verschuldigd ter grootte van €1500.7.2. DoktersverklaringAlleen met een doktersverklaring kun je je lidmaatschap te allen tijde beëindigen (let op: dit is geen ontbinding van je contract!). Je betaalt uiteraard wel voor het gehele pakket. De overige lessen die je niet kunt volgen blijven vanaf het moment dat je niet meer kunt sporten 1 jaar geldig. Je kunt deze dan kosteloos weer inhalen wanneer het jou uitkomt.7.3. SchriftelijkAlle opzeggingen dienen schriftelijk te worden gedaan.ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS8.2. Foto’s en video’s       8.1. AVG Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot jouw persoon te herleiden zijn. Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van jou, wanneer je lid wordt bij Yannick PT, je de website bezoekt of wanneer je contact zoekt via Instagram.  Om je resultaten goed te kunnen beoordelen en te volgen, maken wij tijdens de intake en in de loop van jouw persoonlijke traject foto’s en/of video’s. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met jouw privacy en zullen wij nooit zonder jouw toestemming iets op social media etc. plaatsen. Tijdens het ondertekenen van je inschrijfformulier kun je aangeven of je akkoord bent dat wij foto’s en/of video’s maken om je voortgang bij te houden. Ook kun je los daarvan aangeven of je akkoord bent dat wij de foto’s en/of video’s voor marketingdoeleinden gebruiken. Dit gebeurt altijd in samenspraak met jou. Wij zullen te allen tijde nooit iets plaatsen zonder jouw toestemming. Wij houden ons aan de regels van de AVG. 8.3. Bewaartermijn persoonlijke gegevensWij bewaren je (persoons)gegevens zolang als dat jij bij ons traint. Dit doen wij zodat we jouw voortgang kunnen bijhouden. Wij slaan jouw gegevens in een vertrouwelijke omgeving op.ARTIKEL 9: COVID-19 RICHTLIJNEN 9.1. RijksoverheidWij zullen ons te allen tijde aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid houden.9.2. Contract ontbinden tijdens tijdelijke maatregelen van de RijksoverheidJe kunt je contract niet laten ontbinden tijdens tijdelijke maatregelen van de Rijksoverheid. Zo lang wij onze diensten nog kunnen leveren ben je verplicht te betalen. Dus ook tijdens gewijzigde openingstijden. Alleen als wij volledig gesloten zijn hoef je uiteraard niet voor de overige lessen (die je nog tegoed hebt binnen je pakket) te betalen.

ADRES

  • Edisonweg 52 3404 LD IJsselstein

  • TELEFOON06 – 27870096

  • OPENINGSTIJDENMa - vr 7:00 tot 22:00 uur
    Zaterdag van 8:00 tot 13:00 uur